Servis

ADHEZIV d.o.o.

Dinarski put 1A
10090 Zagreb, Hrvatska

Tel.: 091 604 8761
E-pošta: adheziv@adheziv.hr

Servisno prodajna jedinica BUJE

52460 Buje
Hrvatska

Tel.: 095 581 39 50
E-pošta: sasa.stropnik@adheziv.si

Servis ima zaposlenog stručno adekvatnog servisera odnosno inženjera. U slučaju potrebe ili hitne intervencije dostupni su i serviseri iz Adheziv Slovenija. Također, u slučaju nužde su na raspolaganju zamjenski ink-jeti. Visoki stupanj opremljenosti sa rezervnim dijelovima na zalihi.