Pisači i aplikatori naljepnica

ETIKETIRKE PRINT&APPLY

Omogučuju tisak i aplikaciju naljepnica na proizvode,ambalažu i palete proizvoda.Različite mogučnosti nanosa,dimenzija,tisaka.

Čitaj više

APLIKATORI

Upotrebljavaju se za aplikaciju predtiskanih naljepnica.

Čitaj više

PALETNE ETIKETIRKE

Upotrebljavaju se za tisak i aplikaciju paletnih naljepnica A5,A6,.., na jednu ili dvije strane palete,programi sledljivosti, povezivanja na više informacijske sustave (SAP).

Čitaj više